ភ្លៀងបានបន្តធ្លាក់ក្នុងកម្រិតពីមធ្យមទៅបង្គួរ និង មានលាយឡំជាមួយខ្យល់បោកបក់ខ្លាំងនៅក្រុងប៉ៃលិន…..

ភ្លៀងបានបន្តធ្លាក់ក្នុងកម្រិតពីមធ្យមទៅបង្គួរ និង មានលាយឡំជាមួយខ្យល់បោកបក់ខ្លាំងនៅក្រុងប៉ៃលិន

នារសៀលថ្ងៃទី១២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ នេះ បណ្តាលឲ្យរបើកដំបូលផ្ទះ និង រលំដើមឈើមួយចំនួន ។

នេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយម ៕

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Facebook
Twitter
Telegram