លោកឧត្តមសេនីយ៍ទោ នឹម ច័ន្ទតាណា និងលោកជំទាវ ប៉ុល មុន្នីរ័ត្ន កូនប្រុសបង្កើត នឹងកូនប្រសារ អ្នកម៉ែ ហ៊ុន សុីណាត បានឧបត្ថម្ភមីចំនួន…

លោកឧត្តមសេនីយ៍ទោ នឹម ច័ន្ទតាណា និងលោកជំទាវ ប៉ុល មុន្នីរ័ត្ន កូនប្រុសបង្កើត នឹងកូនប្រសារ អ្នកម៉ែ ហ៊ុន សុីណាត បានឧបត្ថម្ភមីចំនួន 16 កេស ស្មើនឹង 1152 កំប៉ុង ជូនដល់កងកំលាំង គណៈបញ្ជាការ ខណ្ឌជ្រោយចង្វារ

Read more

សមត្ថកិច្ច កាន់រំពាត់ក្នុងដៃ ដើម្បីវាយអ្នករឹងរូស និងចេញក្រៅផ្ទះនៅតំបន់ក្រហម ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ…

ភ្នំពេញ៖ នៅរសៀលថ្ងៃអង្គារ ទី២០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ សមត្ថកិច្ច ចាត់វិធានការក្ដៅ ដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឱ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ក្រហម ចេញក្រៅផ្ទះ។ គេសង្កេតឃើញថា សមត្ថកិច្ច បានកាន់រំពាត់ក្នុងដៃម្នាក់មួយ ដើម្បីបង្ក្រាបអ្នកដែលរឹងរូស មិនអនុវត្តតាមសេចក្ដីសម្រេចរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ដែលបានដាក់តំបន់មួយចំនួនជាតំបន់ក្រហម។ ចំពោះតំបន់ក្រហម មិនអាចចេញក្រៅផ្ទះបានជាដាច់ខាត លើកលែងមានបញ្ហាសុខភាពបន្ទាន់ ទៅផ្ដល់សំណាកធ្វើតេស្ត នៅក្នុងតំបន់ក្រហមជិតបំផុត

Read more

ត្រូវយល់អោយបានច្បាស់នូវខ្លឹមសារសង្ខេបនៃសេចក្តីណែនាំលេខ ០១ សណន ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល, ពីការហាមឃាត់,ការចូលទៅ, និងអាជីវកម្មក្នុង«តំបន់ក្រហម»…

ភ្នំពេញ៖ លោក គឹម សន្តិភាព រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុត្តិធម៌ នៅល្ងាចថ្ងៃទី២០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ បានរំឮកថា ,សូមបងប្អូនមេត្តា អាននូវខ្លឹមសារសង្ខេបនៃសេចក្តីណែនាំលេខ ០១ សណន ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលដូចខាងក្រោម ៖ ១.វិធានការហាមឃាត់ ការធ្វើដំណើរ

Read more

សូមម្ចាស់សហគ្រាស ឬម្ចាស់អាជីវកម្មទាំងអស់ មេត្តាអានលម្អិតលើ…

ខ្លឹមសារនៃសេចក្តីសម្រេចលេខ ៥០ស្តីពីកែសម្រួលវិធានការដែលត្រូវអនុវត្តក្នុងអំឡុងពេលបិទខ្ទប់ភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញ និងក្រុងតាខ្មៅ ភ្នំពេញ៖ សូមម្ចាស់សហគ្រាស ឬម្ចាស់អាជីវកម្មទាំងអស់ មេត្តាអានលម្អិតលើខ្លឹមសារនៃសេចក្តីសម្រេចលេខ ៥០ ស្តីពីកែសម្រួលវិធានការដែលត្រូវអនុវត្តក្នុងអំឡុងពេលបិទខ្ទប់ភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញ និងក្រុងតាខ្មៅ (ប្រការ៣ ថ្មី) ដើម្បីបានយល់ច្បាស់អំពីប្រភេទសកម្មភាពការងារ និងអាជីវកម្ម ដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យបើកដំណើរក្នុងអំឡុងពេលបិទខ្ទប់ និងលក្ខខណ្ឌនៃការកាត់បន្ថយចំនួនបុគ្គលិក។ ការអានដោយយកចិត្តទុកដាក់នៃសេចក្តីសម្រេចនេះ នឹងដោះស្រាយនូវកង្វល់មួយចំនួនធំដែលបានចោទឡើង នាពេលកន្លងមក។ សូមអានសេចក្តីសម្រេចលេខ

Read more

ត្រូវយល់អោយបានច្បាស់នូវខ្លឹមសារសង្ខេបនៃសេចក្តីណែនាំលេខ ០១…

សណន ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល, ពីការហាមឃាត់,ការចូលទៅ, និងអាជីវកម្មក្នុង«តំបន់ក្រហម» ភ្នំពេញ៖ លោក គឹម សន្តិភាព រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុត្តិធម៌ នៅល្ងាចថ្ងៃទី២០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ បានរំឮកថា ,សូមបងប្អូនមេត្តា អាននូវខ្លឹមសារសង្ខេបនៃសេចក្តីណែនាំលេខ ០១ សណន

Read more

ត្រូវយល់អោយបានច្បាស់នូវខ្លឹមសារសង្ខេបនៃសេចក្តីណែនាំលេខ ០១…

សណន ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល, ពីការហាមឃាត់,ការចូលទៅ, និងអាជីវកម្មក្នុង«តំបន់ក្រហម» ភ្នំពេញ៖ លោក គឹម សន្តិភាព រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុត្តិធម៌ នៅល្ងាចថ្ងៃទី២០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ បានរំឮកថា ,សូមបងប្អូនមេត្តា អាននូវខ្លឹមសារសង្ខេបនៃសេចក្តីណែនាំលេខ ០១ សណន

Read more

ត្រូវយល់អោយបានច្បាស់នូវខ្លឹមសារសង្ខេបនៃសេចក្តីណែនាំលេខ ០១…

សណន ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល, ពីការហាមឃាត់,ការចូលទៅ, និងអាជីវកម្មក្នុង«តំបន់ក្រហម» ភ្នំពេញ៖ លោក គឹម សន្តិភាព រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុត្តិធម៌ នៅល្ងាចថ្ងៃទី២០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ បានរំឮកថា ,សូមបងប្អូនមេត្តា អាននូវខ្លឹមសារសង្ខេបនៃសេចក្តីណែនាំលេខ ០១ សណន

Read more

ត្រូវយល់អោយបានច្បាស់នូវខ្លឹមសារសង្ខេបនៃសេចក្តីណែនាំលេខ ០១…

សណន ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល, ពីការហាមឃាត់,ការចូលទៅ, និងអាជីវកម្មក្នុង«តំបន់ក្រហម» ភ្នំពេញ៖ លោក គឹម សន្តិភាព រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុត្តិធម៌ នៅល្ងាចថ្ងៃទី២០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ បានរំឮកថា ,សូមបងប្អូនមេត្តា អាននូវខ្លឹមសារសង្ខេបនៃសេចក្តីណែនាំលេខ ០១ សណន

Read more

ត្រូវយល់អោយបានច្បាស់នូវខ្លឹមសារសង្ខេបនៃសេចក្តីណែនាំលេខ ០១ សណន ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល, ពីការហាមឃាត់,ការចូលទៅ, និងអាជីវកម្មក្នុង«តំបន់ក្រហម»…

ភ្នំពេញ៖ លោក គឹម សន្តិភាព រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុត្តិធម៌ នៅល្ងាចថ្ងៃទី២០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ បានរំឮកថា ,សូមបងប្អូនមេត្តា អាននូវខ្លឹមសារសង្ខេបនៃសេចក្តីណែនាំលេខ ០១ សណន ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលដូចខាងក្រោម ៖ ១.វិធានការហាមឃាត់ ការធ្វើដំណើរ

Read more

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន សូមការរយោគយល់ពីប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីទទួលយកស្បៀងអាហារដែលជាសេចក្តីត្រូវការចាំបាច់បំផុតនៅពេលនេះ…

ភ្នំពេញ៖ នៅរាត្រីថ្ងៃទី២០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ មុននេះបន្តិច សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជា បានអញ្ជើញថ្លែងសារពិសេសទៅកាន់បងប្អូនជនរួមជាតិ ដែលកំពុងធ្វើចត្តាឡីស័កនៅក្នុងតំបន់បិទខ្ទប់នៃរាជធានីភ្នំពេញ និងខេត្តកណ្តាល ដោយក្នុងនោះសម្តេចតេជោបានសុំការយោគយល់ពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអំពីការលុបចោលការផ្តល់ជាសាច់ប្រាក់ ៣០ម៉ឺនរៀល សម្រាប់អ្នកធ្វើចត្តាឡីស័ក ទៅជាការផ្តល់ស្បៀងអាហារជំនួសវិញ ក្នុងនោះមានដូចជា អង្ករ ត្រីខ ទឹកត្រី

Read more
Facebook
Twitter
Telegram